اطلاعات شرکت

دفتر فروش مرکزی

    تلفن:  66627618-021

    تلفن:  66628508-021

    فکس: 66625613-021

    ایمیل: info@abzarpart.com

فروشگاه مرکزی

    تلفن:  66623871-021

تلفن شکایت، انتقاد و پیشنهادات

    تلفن:  66623783-021

آدرس:

    تهران، بازار آهن شاد آباد، مجتمع تجاری 17 شهریور، بلوک A/د همکف پلاک 248

ارسال یک پیام

 

برای هرگونه سوال در مورد یک محصول یا سفارش

اگر یک مشکل تکنیکی در این سایت روی داد