آچار جغجغه

نمایش 1 - 10 از 10 آیتم
 • 0 تومان

      ساخته شده از فولاد کروم وانادیوم     دارای استانداردهای SGS ، DIN     طراحی مناسب و ارگونومیک    قدرتمند و با قابلیت تحمل فشار بالا    دارای سری رینگی جغجغه‌ای    سخت کاری شده و حرارت داده شده    دارای مکانیزم 72 دندانه (در هر حرکت 5 درجه)

  0 تومان
  موجود
 • 0 تومان

      ساخته شده از فولاد کروم وانادیوم     دارای استانداردهای SGS ، DIN     طراحی مناسب و ارگونومیک    قدرتمند و با قابلیت تحمل فشار بالا    دارای سری رینگی جغجغه‌ای    سخت کاری شده و حرارت داده شده    دارای مکانیزم 72 دندانه (در هر حرکت 5 درجه)

  0 تومان
  موجود
 • 0 تومان

      ساخته شده از فولاد کروم وانادیوم     دارای استانداردهای SGS ، DIN     طراحی مناسب و ارگونومیک    قدرتمند و با قابلیت تحمل فشار بالا    دارای سری رینگی جغجغه‌ای    سخت کاری شده و حرارت داده شده    دارای مکانیزم 72 دندانه (در هر حرکت 5 درجه)

  0 تومان
  موجود
 • 0 تومان

      ساخته شده از فولاد کروم وانادیوم     دارای استانداردهای SGS ، DIN     طراحی مناسب و ارگونومیک    قدرتمند و با قابلیت تحمل فشار بالا    دارای سری رینگی جغجغه‌ای    سخت کاری شده و حرارت داده شده    دارای مکانیزم 72 دندانه (در هر حرکت 5 درجه)

  0 تومان
  موجود
 • 0 تومان

   ساخته شده از فولاد کروم وانادیوم دارای استانداردهای SGS ، DIN طراحی مناسب و ارگونومیکقدرتمند و با قابلیت تحمل فشار بالادارای سری رینگی جغجغه‌ایسخت کاری شده و حرارت داده شدهدارای مکانیزم 72 دندانه (در هر حرکت 5 درجه)

  0 تومان
  موجود
 • 0 تومان

      ساخته شده از فولاد کروم وانادیوم     دارای استانداردهای SGS ، DIN     طراحی مناسب و ارگونومیک    قدرتمند و با قابلیت تحمل فشار بالا    دارای سری رینگی جغجغه‌ای    سخت کاری شده و حرارت داده شده    دارای مکانیزم 72 دندانه (در هر حرکت 5 درجه)

  0 تومان
  موجود
 • 0 تومان

      ساخته شده از فولاد کروم وانادیوم     دارای استانداردهای SGS ، DIN     طراحی مناسب و ارگونومیک    قدرتمند و با قابلیت تحمل فشار بالا    دارای سری رینگی جغجغه‌ای    سخت کاری شده و حرارت داده شده    دارای مکانیزم 72 دندانه (در هر حرکت 5 درجه)

  0 تومان
  موجود
 • 0 تومان

      ساخته شده از فولاد کروم وانادیوم     دارای استانداردهای SGS ، DIN     طراحی مناسب و ارگونومیک    قدرتمند و با قابلیت تحمل فشار بالا    دارای سری رینگی جغجغه‌ای    سخت کاری شده و حرارت داده شده    دارای مکانیزم 72 دندانه (در هر حرکت 5 درجه)

  0 تومان
  موجود
 • 0 تومان

      ساخته شده از فولاد کروم وانادیوم     دارای استانداردهای SGS ، DIN     طراحی مناسب و ارگونومیک    قدرتمند و با قابلیت تحمل فشار بالا    دارای سری رینگی جغجغه‌ای    سخت کاری شده و حرارت داده شده    دارای مکانیزم 72 دندانه (در هر حرکت 5 درجه)

  0 تومان
  موجود