قلم و دیلم

نمایش 1 - 12 از 41 آیتم
 • 92,000 تومان

  ساخته شده از فولاد آلیاژی کروم-وانادیوم  نوک قلم به روش آهنگری فورج تهیه شده و سنگ زنی می شود تمام بدنه قلم جهت سختی بالاتر، مورد سخت کاری قرار می گیرد  قسمت چکش خوار به نحوی عملیات حرارتی شده تا توسط ضربه قارچی شکل نشود  بدنه قلم جهت جلوگیری از خوردگی رنگ زده شده  مساحت سطح مقطع هشت پر: 18...

  92,000 تومان
  موجود
 • 110,000 تومان

  ساخته شده از فولاد آلیاژی کروم-وانادیوم  نوک قلم به روش آهنگری فورج تهیه شده و سنگ زنی می شود تمام بدنه قلم جهت سختی بالاتر، مورد سخت کاری قرار می گیرد  قسمت چکش خوار به نحوی عملیات حرارتی شده تا توسط ضربه قارچی شکل نشود  بدنه قلم جهت جلوگیری از خوردگی رنگ زده شده  مساحت سطح مقطع هشت پر: 18...

  110,000 تومان
  موجود
 • 40,000 تومان

  ساخته شده از فولاد آلیاژی کروم-وانادیوم  نوک قلم به روش آهنگری فورج تهیه شده و سنگ زنی می شود تمام بدنه قلم جهت سختی بالاتر، مورد سخت کاری قرار می گیرد  قسمت چکش خوار به نحوی عملیات حرارتی شده تا توسط ضربه قارچی شکل نشود  بدنه قلم جهت جلوگیری از خوردگی رنگ زده شده  مساحت سطح مقطع هشت پر: 10...

  40,000 تومان
  موجود
 • 84,000 تومان

  ساخته شده از فولاد آلیاژی کروم-وانادیوم  نوک قلم به روش آهنگری فورج تهیه شده و سنگ زنی می شود تمام بدنه قلم جهت سختی بالاتر، مورد سخت کاری قرار می گیرد  قسمت چکش خوار به نحوی عملیات حرارتی شده تا توسط ضربه قارچی شکل نشود  بدنه قلم جهت جلوگیری از خوردگی رنگ زده شده  مساحت سطح مقطع هشت پر: 20...

  84,000 تومان
  موجود
 • 59,000 تومان

  ساخته شده از فولاد آلیاژی کروم-وانادیوم  نوک قلم به روش آهنگری فورج تهیه شده و سنگ زنی می شود تمام بدنه قلم جهت سختی بالاتر، مورد سخت کاری قرار می گیرد  قسمت چکش خوار به نحوی عملیات حرارتی شده تا توسط ضربه قارچی شکل نشود  بدنه قلم جهت جلوگیری از خوردگی رنگ زده شده  مساحت سطح مقطع هشت پر: 16...

  59,000 تومان
  موجود
 • 142,000 تومان

      ساخته شده از فولاد آلیاژی کروم-وانادیوم     نوک قلم به روش آهنگری فورج تهیه شده و سنگ زنی می شود    تمام بدنه قلم جهت سختی بالاتر، مورد سخت کاری قرار می گیرد     قسمت چکش خوار به نحوی عملیات حرارتی شده تا توسط ضربه قارچی شکل نشود     بدنه قلم جهت جلوگیری از خوردگی رنگ زده شده     مساحت سطح...

  142,000 تومان
  موجود
 • 130,000 تومان

      ساخته شده از فولاد آلیاژی کروم-وانادیوم     نوک قلم به روش آهنگری فورج تهیه شده و سنگ زنی می شود    تمام بدنه قلم جهت سختی بالاتر، مورد سخت کاری قرار می گیرد     قسمت چکش خوار به نحوی عملیات حرارتی شده تا توسط ضربه قارچی شکل نشود     بدنه قلم جهت جلوگیری از خوردگی رنگ زده شده     مساحت سطح...

  130,000 تومان
  موجود
 • 136,000 تومان

      ساخته شده از فولاد آلیاژی کروم-وانادیوم     نوک قلم به روش آهنگری فورج تهیه شده و سنگ زنی می شود    تمام بدنه قلم جهت سختی بالاتر، مورد سخت کاری قرار می گیرد     قسمت چکش خوار به نحوی عملیات حرارتی شده تا توسط ضربه قارچی شکل نشود     بدنه قلم جهت جلوگیری از خوردگی رنگ زده شده     مساحت سطح...

  136,000 تومان
  موجود
 • 122,000 تومان

      ساخته شده از فولاد آلیاژی کروم-وانادیوم     نوک قلم به روش آهنگری فورج تهیه شده و سنگ زنی می شود    تمام بدنه قلم جهت سختی بالاتر، مورد سخت کاری قرار می گیرد     قسمت چکش خوار به نحوی عملیات حرارتی شده تا توسط ضربه قارچی شکل نشود     بدنه قلم جهت جلوگیری از خوردگی رنگ زده شده     مساحت سطح...

  122,000 تومان
  موجود
 • 122,000 تومان

      دارای مقطع بیضی شکل    طول: 30 سانتی متر    قطر قلم: 10 میلیمتر    ساخته شده از آلیاژ کروم- وانادیوم    نوک قلم ها به روش آهنگری فورج ساخته و سنگ زده شده است    بدنه قلم قابل رنگ زدن می باشد    دارای ضمانت نامه 6 ماه ایران پتک

  122,000 تومان
  موجود
 • 87,500 تومان

      ساخته شده از فولاد آلیاژی کروم-وانادیوم     نوک قلم به روش آهنگری فورج تهیه شده و سنگ زنی می شود    تمام بدنه قلم جهت سختی بالاتر، مورد سخت کاری قرار می گیرد     قسمت چکش خوار به نحوی عملیات حرارتی شده تا توسط ضربه قارچی شکل نشود     بدنه قلم جهت جلوگیری از خوردگی رنگ زده شده     مساحت سطح...

  87,500 تومان
  موجود
 • 67,000 تومان

  دارای مقطع هشت ضلعی طول: 15 سانتی متر قطر قلم: 10 میلی متر ساخته شده از آلیاژ کروم- وانادیوم نوک قلم ها به روش آهنگری فورج ساخته شده بدنه کامل رنگ کاری شده دارای ضمانت نامه 6 ماه ایران پتک

  67,000 تومان
  موجود